Regulamin akcji promocyjnej „Kup olej oraz filtr - wymiana gratis”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem akcji promocyjnej: „Zrób przegląd otrzymaj gratis lub Voucher obiadowy” oraz zarazem administratorem danych jest US Sp. Z o.o., z siedzibą przy ul. Floriańska 110, 38-200 Jasło, posługująca się numerem NIP: 6852332782, REGON: 367533551, KRS: 0000682385 (zwana dalej ,,Organizatorem”).
  2. Osoba decydująca się na wzięcie udziału w akcji promocyjnej (zwana dalej ,,Uczestnikiem”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji akcji promocyjnej oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
  3. Każdy uczestnik akcji promocyjnej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  4. Skorzystanie z akcji promocyjnej organizowanej przez Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Nie zapoznanie się z nim nie zwalnia z jego przestrzegania.
 2. Informacje ogólne
  1. Akcja promocyjna skierowana jest dla klientów US CAR SERWIS, zlokalizowanego pod adresem ul. Floriańska 110, 38-200 Jasło.
  2. Akcja promocyjna skierowana jest dla osób dorosłych.
  3. Uczestnik zgłaszając udział w akcji promocyjnej akceptuje wszystkie szczegóły dotyczące warsztatów, które były podane na stronie internetowej lub podane w siedzibie organizatora.
  4. Czas trwania akcji promocyjnej określa Organizator i informuje o nim przy opisie akcji promocyjnej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania akcji promocyjnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach społecznościowych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
 3. Udział w akcji
  1. Uczestnik, który dokonał zakupu oleju oraz filtra ma możliwość uczestnictwa w akcji promocyjnej.
  2. Udział w akcji promocyjnej jest całkowicie dobrowolny.
  3. Każdy uczestnik spełniający warunek udziału, o którym mowa w 3.1 punkcie regulaminu, ma możliwość skorzystania z darmowej wymiany oleju.
 4. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas organizowanej akcji promocyjnej jest US Sp. Z o.o., z siedzibą przy ul. Floriańska 110, 38-200 Jasło, posługująca się numerem NIP: 6852332782, REGON: 367533551, KRS: 0000682385.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
   1. obsługi konta użytkownika w serwisie internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   3. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   4. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
   5. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
  4. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
   1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
   2. przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
   3. do momentu wycofania zgody.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.
  6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie w celu realizacji umowy (np. podmiotom realizującym obsługę płatności) lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.
 5. Poszanowania końcowe
  1. Integralną częścią akcji promocyjnej jest niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz na życzenie udostępniany w siedzibie Organizatora. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
  2. Regulamin może zostać zmodyfikowany przez Organizatora w każdym momencie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi zmianami.
  3. Każda modyfikacja wszelkich zasad, warunków oraz polityki wchodzi w życie w momencie opublikowania.

Data publikacji: 2018-10-23

CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.